Privacy Policy

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

Het volgende is een eenvoudige gids voor wat er met uw persoonlijke informatie gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren. Raadpleeg ons onderstaande privacybeleid voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming.

Gegevensverzameling op deze site

Wie is verantwoordelijk voor gegevensverzameling op deze site?

Gegevensverwerking op deze site gebeurt via de website-exploitant. De contactgegevens zijn te vinden op de afdruk van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden door ons verzameld , Dit kan z zijn. Bijvoorbeeld gegevens die u invoert in een contactformulier.

Andere informatie wordt automatisch verzameld wanneer u de site bezoekt via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-aanvraag). Het verzamelen van deze gegevens vindt automatisch plaats wanneer u deze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om foutloos te zorgen Zorgen voor implementatie van de website. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos uw herkomst, ontvanger te kennen en doel van uw opgeslagen persoonlijke informatie. U hebt ook het recht om te vragen om correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk wordt vermeld. U hebt ook een recht van beroep bij de juiste regelgevende instantie.

U hebt ook het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden worden beperkt. Details zijn te vinden in het privacybeleid onder “Recht op beperking van de verwerking”.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). Persoonlijke gegevens verzameld op deze website worden opgeslagen op de servers van de host. Dit kan v. a. om te gaan met IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, webpagina-toegangen en andere gegevens gegenereerd via een website.

Het gebruik van de hoster is bedoeld om ons contract na te komen Potentiële en bestaande klanten (Artikel 6 (1) (b) DSGVO) en in het belang van de veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Artikel 6 (1) (f) AVG).

Onze Hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

Een contract voor contractverwerking afsluiten

Om naleving van de gegevensverwerking te garanderen, hebben we een contract voor contractverwerking met onze hoster.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacybeleid

De eigenaren van deze sites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld in het geval van communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Kennisgeving aan de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de verwerking van deze website is:

VitaWork UG
IRCA Hoofdauditor & M.Sc. Internationaal management
– c / o Panazee Consulting GmbH –
Theresienhöhe 30
80339 München

Vertegenwoordigd door:
Sven Bung

Telefoon: +491784779083
E-mail: vitawork@gmx.de

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in samenwerking met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingshandelingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en direct mail (artikel 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, U HEEFT HET RECHT OM TE ALLEN TIJD CONTRADICTIEF TE ZIJN VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR REDENEN DIE VERKREGEN WORDEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP EEN PROFILING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RELEVANTE JURIDISCHE BASIS WAAROP EEN PROCES IS GEBASEERD, IS TOEGESTAAN DOOR DIT PRIVACYBELEID. ALS U ELK GESCHIL BEROEPT, ZULLEN WE UW LANGERE PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER BEWERKEN, TENZIJ WE IMPERATIEVE REDELIJKE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN VOORZIEN DIE HAAR BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING VAN DE VORMING, UITOEFENING OF UITBREIDING OF BEVORDERING OF BEVREDENING VERWIJDEREN. TEGENSTELLING ONDER ART 21 (1) AVG).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT OM RECHTSTREEKSE RECLAME TE GEBRUIKEN, HEEFT U HET RECHT OM ENIGE CONTESTING VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DE DOELEINDEN VAN DERGELIJKE RECLAME IN TE DIENEN; DIT IS OOK VOOR HET PROFILEREN, ALS HET GERELATEERD IS TOT DERGELIJKE RECHTSTREEKSE RECLAME. ALS U WEDSTRIJDT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DAN NIET GEBRUIKT VOOR DE RECHTSTREEKSE RECLAME (POSITIE ONDER ART 21 (2) AVG).

Het recht van beroep bij de bevoegde autoriteit

In geval van een inbreuk op de AVG heeft de betrokkene het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van zijn gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van vermeende inbreuk. Het recht om te klagen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om gegevens te hebben die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, op zichzelf of aan een derde in een standaard, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van gegevens naar een andere verantwoordelijke persoon nodig heeft, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt een SSL om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als site-operator stuurt. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding wordt aangegeven door de adresbalk van de browser die verandert van “http: //” in “https: //” en het vergrendelingspictogram in uw browserbalk.

Als de SSL of TLS-codering is ingeschakeld, de gegevens die u ons verstrekt, kunnen niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

U hebt recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun oorsprong en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en mogelijk een recht op Correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres vermeld in de opdruk.

Recht om de verwerking te beperken

U hebt het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden beperkt. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens ontkent, hebben we over het algemeen tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit hebt u het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden beperkt.
  • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is, kunt u om beperking van de gegevensverwerking vragen in plaats van verwijdering.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt deze nodig om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in plaats van verwijderd.
  • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van artikel 21, lid 1, AVG, moet er een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en de onze. Totdat u weet wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, kunnen die gegevens – van behalve als ze worden opgeslagen – alleen met uw toestemming of voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van aanzienlijk openbaar belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukverplichting met het oog op het verzenden van ongevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de site behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde promotie-informatie, zoals spam-e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Sommige websites gebruiken zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en cookies alleen toestaan ​​in individuele gevallen, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of sluit ze helemaal uit en activeer de automatische verwijdering van cookies bij het afsluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze site beperken.

Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie uit te voeren of bepaalde functies te bieden die u wenst (zoals de functionaliteit van het winkelwagentje) zijn gebaseerd op van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO opgeslagen. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als om een ​​overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, lit. een GDPR; de toestemming is te allen tijde herroepbaar.

Als andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk in dit privacybeleid behandeld.

Serverlogbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer   tijdstip van serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op Grondslag van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet zonder uw toestemming openbaar maken.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. b DSGVO, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of vereist is om precontractuele acties uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de tot ons gerichte verzoeken (artikel 6, lid 1, onder f) AVG) of uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG), indien deze

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​om te verwijderen, uw toestemming voor de opslag in te trekken of het doel van de gegevensopslag wordt weggelaten (bijv. na voltooiing van uw verzoek ). Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw verzoek inclusief alle persoonlijke gegevens (naam, verzoek) verwerkt voor de verwerking Uw aanvraag wordt door ons opgeslagen en verwerkt. We zullen deze informatie niet zonder uw toestemming openbaar maken.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. b DSGVO, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of vereist is om precontractuele acties uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 (1) a DSGVO) en / of op onze legitieme belangen (artikel 6 (1) (f) AVG), omdat we een legitiem belang hebben bij de effectieve We zullen de aan u verzonden verzoeken verwerken door contact met ons op te nemen.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​om te verwijderen, uw toestemming voor de opslag in te trekken of het doel van de gegevensopslag is weggelaten (bijv. Na voltooiing van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven ongewijzigd.