Privacy Policy

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

The following is an appropriate gid for what he met with personal information given when on this website. Personal items zijn all items that personally identify you. Raadpleeg on the additional status of privacy protection for detailed information about given protection.

Countermeasures on this site

How is responsible for the given delivery on this site?

Countermeasures on this site are generated via the website exploit. The contact is given to you on the website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw personlijke gegevens been door ons verzameld, It can zijn. Bijvoorbeeld gegevens u invoert in a contact form.

Other information is automatically stored on the site via our IT systems. This is for technical reasons (in the case of Internet browsers, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-aanvraag). Het verzamelen van deze gegevens vindt bezoekt automatically Plaats Wanner u deze website.

What are you using?

There is a risk of the risk being taken by the implementation of the website. Other occasions can be used for analyzes carried out by the user.

What rights have you met with betrekking dead and given?

U raises te all tijde het om costs uw herkomst, ontvanger te know en doel van uw opgeslagen personal information. U raises also het right om te vragen om correctie of verwijdering van deze gegevens. For this reason, there is a different intention to give information about all of the contact with one of the opnemen op het addresses that is stated in the oppressive word. U raises also a right of beroep at the juiste regelgevende instantie.

U also lifts it right from the point of view that uw personal gegevens onder bepaalde omstandigheden been noticed. Details are given in the privacy notice and the “Right of processing”.

2. Hosting

External hosting

This website is hosted by an external service provider (hoster). Personnel are given on the website that have been reported on the servers of the host. This can be done with IP addresses, contact information, meta and communication information, contract information, contact information, names, webpages and other information provided via a website.

Het gebruik van de hoster is doeld om ons contract na te komen Potentiële en bestaande klanten (Article 6 (1) (b) GDPR) and in het concern van de veilige, soon and efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Article 6(1)(f) AVG).

Our hoster zal uw gegevens all verwerken voor zover datdig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en our instructions met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

A contract for contract processing of sluices

On the execution of the given processing of the guarantees, we raise a contract for contract processing with our hoster.

3. General information and mandatory information

privacy offense

The characteristics of these sites do not include the provision of personal information in the series. We deal with personal information that is confidential and in oversight with the relevant regulations for the protection of privacy.

Wanneer and deze website bruuikt, lost personal gegevens been verzameld. Personal information is information that you personally identify. The privacy violation lays out some information that we lost in the warehouse we used. He was also told that he was born with the weak doel.

We would like to know more about that via the internet (beveiligingslekken can hebben. A complete protection of the given area toegang door is not possible.

Kennisgeving aan de verantwoordelijke instantie

The responsibility for the processing of this website is:

VitaWork UG
IRCA Hoofdauditor & M.Sc. International management
– ​​c / o Panazee Consulting GmbH –
Theresienhöhe 30
80339 Munich

Vertegenwoordigd door:
Sven Bung

Telephone: +491784779083
E-mail: vitawork@gmx.de

Responsible instantie is the natural legal person who, all of them in same working with others, beslist over de doeleinden en middle voor het verwerken van personal gegevens (by name, e-mail addresses, enz.).

Intrekking of and toestemming before gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingshandelingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te all tijde intrekken. An informeel report by e-mail to an ons is voldoende. The wetness of the gegevensverwerking tot the trekking remains open to the trekking.

Right to be given the right to make returns in special cases in direct mail (Article 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F GDPR, U HEEFT HET RECHT OM TE ALLEN TIJD CONTRADICTIEF TE ZIJN VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR REDENEN THAT WERE KREGEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP EEN PROFILING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RELEVANT LEGAL BASIS WAAROP EEN PROCES IS GEBASEERD, IS TOEGESTAAN DOOR DIT PRIVACYBELEID. AS U ELK GESIL BEROEPT, WE NEED LONG-TERM PERSONAL PERSONAL LOOKING, TENZIJ WE IMPERATIEVE REDELIJKE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN VOORZIEN DIE HAIR BELANGEN, RIGHTS EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING VAN DE VORMING, UITOEFENING OF UITBREIDING OF BEVORDERING OF BEVDEREN.ING VERWIJJJKE TEGENSTELLING ONDER ART 21 (1) AVG).

AS UW PERSOONSGEVENS OM RIGHTSTREEKSE RECLAME TE GEBRUIKEN, HEEFT U HET RIGHT OM ENIGE CONTESTING VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DE DOELEINDEN VAN DERGELIJKE RECLAME IN TE SERVE; DIT IS OOK VOOR HET PROFILEREN, AS HET GERELATEERD IS TOT DERGELIJKE RECHTSTREEKSE RECLAME. AS U WEDSTRIJDT, WORDEN UW PERSONSGEGEVENS DAN NIET GEBRUIKT VOOR DE RECHTSTREEKSE RECLAME (POSITIE ONDER ART 21 (2) AVG).

Het van beroep bij de bevoegde autoriteit

In Geval van een inbreuk op de AVG heeft de betrokkene het om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, with name in de lidstaat van zijn gewone verblijfplaats, workplek of plaats van vermeende inbreuk. Het om te complaints doet geen afbreuk to other administrative rights of justice.

Right to counter-sportability

U raises het right om gegevens te raises the wij verwerken op Basis van uw toestemming of the uitvoering van een contract, op zichzelf of aan een derde in a standard, machineleesbaar format. When u de directe overdracht van gegevens naar een other responsible persons nodig heeft, dit all as dit technically possible.

SSL or TLS codering

Deze site uses SSL for security reasons and for the overdraft of traffic contained in it, so as orders of zoeken that you as a site operator are responsible for. TLS codering. A coded connection word is given by the address bar of the browser, which changes from “http: //” to “https: //” in the changing pictogram in the browser bar.

When the SSL of TLS coding is activated, the countermeasures that are extended cannot be read through.

Information, verwijdering and correctie

U raises the right to free information about the given personal data, but also to the future and to the correct processing of the data. For more information about the personal data provided, all contact with the opnemen op het addresses stated in the opdruk.

Right to be processed beforehand

You will be right if you have been informed that you have received personal information. You have to contact all of them with ones opnemen op het addresses dat in de opdruk staat. Het om de verwerking te beperken bestaat in the following cases:

  • As u de juistheid van uw bij ons opgeslagen personal gegevens ontkent, we raise over het algemeen tijd nodig om dit te verifiëren. For the duration of the audit, you are entitled to be aware of the fact that your personal information has been received.
  • As the processing of personal data is included, you should be aware of the processing of the data in plans of processing.
  • As we did not raise personal data for a long time, you raised nodig om wettelijke rights uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, raised u het right om te vragen dat uw personal data were processed in plaats van verwijderd.
  • As you may be aware of, according to the reason for Article 21, Lid 1, AVG, he must not be even weighted against us. Totdat u weet wiens concerns prevaleren, u het right om te vragen dat uw personal gegevens been noticed.

When u de verwerking van uw persoonlijke Gegevens beperkt, the Gegevens – van behalve as ze been opgeslagen – alleen met uw toestemming of voor het doen gelden, uitoefenen of verdigden van juridische claims of het beschermen van de rechte van een other natuurlijke of rechtspersoon of om speeches of aanzienlijk openbaar concern of the Europese Unie of van een lidstaat.

Bezwaar tegen advertising e-mails

Het use of contactgevens the zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukplichting met het oog op het verzenden van ongevraagde advertising en information material wordt hierbij afgewezen. The exploitants of the site are not responsible for the legality of the steps involved in the delivery of promotional information, such as spam e-mails.

4. Countermeasures on the website

cookies

Some websites use cookies. Cookies are not harmful to your computer and are protected against viruses. Cookies have been used on one of the used products, effectively and transparently made. Cookies are small texts that have been displayed on the computer and in the browser.

Most of the cookies we use are called “sessie cookies”. Ze was automatically converted to one of the following. Other cookies remain on the apparaat opgeslagen totdat and ze verwijdert. Deze cookies put us in state om uw browser te recognize bij uw following bezoek.

You can set up your browser to set up cookies and allow cookies to be sent in individual cases, and accept cookies before you accept cookies that are activated automatically de browser. The use of cookies can preserve the functionality of this site.

Cookies that are required for electronic communication with the intended purpose of providing functionalities (such as the functionalities of the winkelwagentje) are based on Article 6, Lid 1, Lit. f of the GDPR. The exploitation of the website has a legitimate interest in the failure of cookies to be technically correct and optimized for the delivery of services. As om een ​​​​overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de processing uitsluitend uitgevoerd op Basis van article 6, lid 1, lit. een GDPR; de toestemming is te all tijde herroepbaar.

When other cookies (besides cookies for analyzing and surfing the web) have been rejected, they have been treated differently in terms of privacy.

Server log passed

The provider of the page’s automatically messes up the information in the generated server logs, which the browser automatically sends to one. That zijn:

  • Browser type and browser version
  • Used besturing system
  • Misleading URL
  • Host name of the access computer tijdstip van serververzoek
  • IP address

Deze given has not been given with other givens.

The reason for this has been set out in Article 6, Lid 1, Letter f of the GDPR. The website management is a legitimate concern when it comes to the technical issue of presenting and optimizing the website – here the server logs must be passed to a large extent.

contact form

When u ons vragen stuurt via het contactformulier, uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgevens die u daar heftt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We add deze information not zone and toestemming openbaar maken.

De verwerking van deze gegevens is based on article 6, lid 1, lit. b GDPR, as uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of iced is om precontractuele acties uit te voeren. In all other cases, the processing is based on legitimate interests in the effective processing of tot ons courts (article 6, lid 1, or f) AVG) or toestemming (article 6, lid 1, or a) AVG), india dece

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​​​om te verwijderen, uw toestemming voor de opslag in te trekken of het doel van de gegevensopslag wordt weggelaten (bijv. na voltooiing van uw verzoek ). Committed wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Request by e-mail, telephone or fax

As u contact met ons opneemt via e-mail, telephone or fax, wordt and verzoek including all personal givens (naam, verzoek) verwerkt voor de verwerking Uw aanvraag wordt door ons opgeslagen en verwerkt. We add deze information not zone and toestemming openbaar maken.

De verwerking van deze gegevens is based on article 6, lid 1, lit. b GDPR, as uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of iced is om precontractuele acties uit te voeren. In all other cases, the processing is based on the processing (Article 6 (1) a GDPR) and/or on our legitimate interests (Article 6 (1) (f) AVG), so that we have a legitimate interest when it is actually effective de aan u verzonden verzoeken verwerken door contact met ons op te nemen.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​​​om te verwijderen, uw toestemming voor de opslag in te trekken of het doel van de gegevensopslag is weggelaten (bijv. Na voltooiing van uw aanvraag). Committed wettelijke bepalingen – with name wettelijke bewaartermijnen – blijven ongewijzigd.